Regulamin

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu

 w trakcie epidemii COVID-19


Od 1 września 2020 r. biblioteka szkolna PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu zostaje otwarta dla uczniów i nauczycieli szkoły.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl). Chcąc umożliwić bezpieczne korzystanie z placówki, wprowadzone zostają następujące zasady bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać: 

 

  1. Punkt zwrotu/wypożyczenia

W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). Odwiedzający bibliotekę  zostaną poproszeni o pozostanie w odrębnej strefie wyznaczonej w bibliotece, bez możliwości jej przekroczenia.

Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytelnicy

zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przy wejściu do pomieszczeń biblioteki.

 

  1. Dostępność księgozbioru

Do czasu zmiany sytuacji epidemicznej Czytelnicy nie będą mogli poruszać się między regałami bibliotecznymi. Pozycje do wypożyczenia przyniesie z półki bibliotekarz. Zachęcamy do tworzenia listy i zamawiania książek telefonicznie bądź mailowo – biblioteka@psmnowysacz.pl Termin odbioru książek i nut będzie uzgadniany indywidualnie, książki na odbiór czekać będą do 3 dni, po tym czasie nieodebrane pozycje wrócą na półki.

  1. Zwracane pozycje podlegać będą kwarantannie.

Zwracane książki i nuty – zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej oraz wytycznymi MZ, MEN i GIS (dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.) – podlegać będą obowiązkowej 2-dniowej kwarantannie w wydzielonym i odpowiednio oznakowanym miejscu. Prosimy samodzielnie nie dezynfekować wypożyczonych książek i nut.

 

 

Godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Środa 10:00 – 17:00

Piątek 10:00 – 17:00REGULAMIN BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W NOWYM SĄCZU 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać pracownicy i uczniowie szkoły.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Wypożyczający ma obowiązek informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, nutach, pomaga w doborze literatury.

5. Książki/nuty wypożycza się maksymalnie na okres roku szkolnego.

6. Biblioteka może zażądać zwrotu książek/nut przed terminem, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i nut, zauważone uszkodzenia należy zgłosić 

bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.

8. Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książek/nut odpowiada czytelnik.

9. Czytelnik powinien dostarczyć za zgubioną lub zniszczoną książkę/nuty – inną nie mniejszej wartości, przydatną 

dla biblioteki.

10. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.