O nas

Budynek szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu została założona w 1949 roku jako szkoła o stopniu podstawowym. W 1967 rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o stopień średni. Obecnie funkcjonuje jako Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia z filiami w Krynicy i Szalowej.

Cykl nauki na stopniu podstawowym to 6 lat w dziale dziecięcym lub 4 lata w dziale młodzieżowym. Cykl nauki na stopniu średnim trwa 6 lat w dziale instrumentalnym i 4 lata w dziale wokalnym. W szkole kształci się 700 uczniów pod kierunkiem 100 nauczycieli. Zajęcia obejmują lekcje gry na instrumencie w systemie indywidualnym 2 razy w tygodniu po 45 min. oraz lekcje teorii w systemie grupowym w wymiarze 2 – 10 godz. w tygodniu.


Budynek szkoły

Szkoła przedstawia bogatą ofertę kształcenia instrumentalnego. Wysoko wyspecjalizowana kadra, to nauczyciele gry na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, trąbce, puzonie, akordeonie, instrumentach perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

W szkole istnieje dziecięca oraz młodzieżowa orkiestra symfoniczna, dwa chóry a także wiele zespołów kameralnych. 

Region nowosądecki położony jest w graniczącej ze Słowacją południowo-wschodniej części województwa małopolskiego ze stolicą w Krakowie. Otoczony górami Beskidu Sądeckiego w pobliżu Tatr, poprzecinany potokami górskimi i dużymi rzekami, jak Dunajec i Poprad, jest nie tylko malowniczy krajobrazowo ale i atrakcyjny turystycznie. Jest także bogaty w niezwykle uzdolnioną i kochającą muzykę młodzież. Część z niej śpiewa i tańczy w wielu zespołach folklorystycznych, część poświęca czas by kształcić się profesjonalnie w nowosądeckiej szkole. Niektórzy uczniowie dojeżdżają nawet 40 km na zajęcia popołudniowe często trzy razy w tygodniu. Dzięki tym wysiłkom szkoła może się szczycić dobrą opinią w mieście, województwie, na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez uczniów na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą.

O wysokim poziomie kształcenia muzycznego świadczy także fakt kontynuowania nauki przez absolwentów szkoły na prestiżowych uczelniach w kraju (Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Wrocław) oraz w Stanach Zjednoczonych.Dzięki staraniom dyrektora szkoły Józefa Witolda Buszka od 15 lat organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza – byłego nauczyciela szkoły. W ramach konkursu odbywają się Lekcje Mistrzowskie szkolące uczestników konkursu pod okiem wybitnych artystów i pedagogów z Polski, Europy i świata (P. Steidl, C. Marchione, R. Aussel, A. Pieri, D. Russel. K. Pełch i inni).

Spotkanie w Niemczech

Od 15 lat przy współpracy i pod kierunkiem artystycznym prof. Barbary Halskiej z Akademii Muzycznej w Warszawie nowosądecka szkoła organizuje Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny “Wakacje z muzyką”. O jego popularności i znakomitej opinii świadczy stale wzrastające zainteresowanie młodzieży z całego świata. W tym roku w kursie uczystniczyło 400 osób.


W 2006 r. z przyjemnością rozpoczęliśmy współpracę ze Städtische Musikschule z Lörrach w Niemczech, której dyrektorem jest Georg Weiss. Mamy nadzieję na wieloletnią wymianę doświadczeń, która przyczyni się do coraz większego rozwoju naszych szkół. Pierwszym zrealizowanym pomysłem było powstanie wspólnej orkiestry polsko-niemieckiej, która 1 lipca 2006 wystąpiła na Konkursie Orkiestr Dętych w Rybniku.


W dniu 19 stycznia 2010 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta, Państwowa Szkoła Muzyczna została wyróżniona najwyższym odznaczeniem miasta – Tarczą Herbową “Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

Uznanie zasług

Odznaczenie przyznano w uznaniu zasług szkoły dla miasta i regionu. Tarczę Herbową i certyfikat potwierdzający jej nadanie, z rąk przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego odebrali dyrektorzy szkoły Józef Witold Buszek oraz Katarzyna Kierzkowska. Gratulacje z tytułu uhonorowania szkoły, a także podziękowania za istotny wkład placówki w rozwój kultury i życie artystyczne Nowego Sącza składał Prezydent Miasta Ryszard Nowak.

 

26 marca 2010 r., szkoła została wyróżniona przez Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę. Złote Jabłko Sądeckie dla PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu, przyznano z okazji jubileuszu 60-lecia działalności oraz w uznaniu zasług w rozwoju i ubogacaniu życia artystycznego mieszkańców ziemi sądeckiej. Odznaczenie złożono na ręce dyrektora szkoły Józefa Witolda Buszka.

Nowosądecka szkoła to ośrodek ceniony nie tylko za poziom kształcenia. To lubiane przez uczniów i rodziców miejsce gdzie po prostu jest miło przebywać. Dzieje się to w dużej mierze za sprawą dyrektora Józefa Witolda Buszka, który sprawuje swoją funkcję już od 20 lat. Wrażliwy muzyk, przyjaciel młodzieży, skromny i życzliwy ludziom człowiek kształtuje ciepłą, przyjazną atmosferę, która szczególnie w szkole artystycznej jest niezbędna do nauki gry na najpiękniejszym instrumencie – na “strunach duszy”.

Budynek szkoły