Biblioteka

Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu


 


Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Jest pomocna w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.


Zbiory biblioteki obejmują ponad 12 tys. woluminów.


 


Biblioteka gromadzi:


– nuty – według specjalności na określone instrumenty muzyczne i zespoły

– biografie kompozytorów – od klasyków takich jak Fryderyk Chopin, Antonio Vivaldi czy Joseph Haydn, po bardziej współczesnych – Grażyna Bacewicz

– słowniki i encyklopedie muzyczne – księgozbiór podręczny

– podręczniki do kształcenia muzycznego

– książki o tematyce muzycznej


– czasopisma muzyczne – Ruch Muzyczny


 


W 2012 roku dokonano gruntownej zmiany wizerunku biblioteki. Wymieniono meble biblioteczne, podłogę, odmalowano ściany.  Zakupiono nowy komputer i drukarkę. Tak odrestaurowane wnętrze lokalu jest przygotowane do jeszcze lepszej pracy z czytelnikiem.


Powstały nowe działy tematyczne, co znacznie ułatwia poszukiwanie nut i książek na półce.


Szczególnym miejscem w bibliotece jest kącik poświęcony patronowi szkoły Fryderykowi Chopinowi. Można tu znaleźć zarówno liczne biografie kompozytora, eseje i inne publikacje książkowe, jak i bogaty księgozbiór nutowy.


Rozpoczęto również wprowadzanie księgozbioru do bazy MOL Optivum. Sukcesywnie, każda książka/nuty są opracowane bibliotecznie i dzięki zakupionemu specjalnemu czytnikowi nadawany jest im kod kreskowy. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości usprawni to obsługę czytelników i wprowadzi nową jakość do biblioteki.