Kontakt

Adresy korespodencyjne

Uwaga! Nie działają już nasze stare adresy mailowe @psmns.mnet.pl!

Prosimy o kierowanie korespondencji wyłącznie na podane poniżej adresy.

Dyrektor PSM I i II st. w Nowym Sączu – mgr Józef Witold Buszek

Wicedyrektor PSM I i II st. w Nowym Sączu – mgr Katarzyna Kierzkowska-Weiß

Kierownik filii PSM w Krynicy – mgr Mieczysław Smyda

Kierownik filii PSM w Szalowej – mgr Natalia Dusza

Kierownik Internatu PSM – dr Tomasz Nesterak

Księgowość – Bogumiła Kożuch

Płace – Dorota Żuchowicz

Sekretarz szkoły – mgr Fryderyk Wilczyński

Referent ds. gospodarczych – Anna Migacz

Referent ds. administracyjnych – lic. Ewa Kuzak


Referent ds. uczniowskich – mgr Alicja Baran

Referent ds. kadrowych i socjalnych, administrator strony internetowej PSM – mgr Roman Wiśniak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – lic. Ewa Kuzak