Bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA

Przypominamy, że uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Książki w języku ukraińskim dla dzieci

KSIĄŻKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM DLA DZIECI “Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska Jedną z form wsparcia dzieci przybywających do nas z Ukrainy, może być możliwość spokojnego spędzenia czasu wolnego. Nic więc lepszego jak czytanie książek! Pomóżmy zatem dzieciom z Ukrainy w dostępie do książek w ich języku ojczystym Poniżej zamieszczam… Czytaj dalej Książki w języku ukraińskim dla dzieci

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Brak kategorii

Linki do lekcji zdalnych z dr Natalią Podolskaya

Historia muzyki – klasa IV Wok. – wtorek 14.45  :https://teams.live.com/meet/94279360096802 Formy muzyczne – klasa V A – wtorek 16.15  :https://teams.live.com/meet/94762463426064 Historia muzyki – klasa VI A – wtorek 17:45  :https://teams.live.com/meet/94817487806276 Formy muzyczne – klasa V B – sobota 10.30 :https://teams.live.com/meet/94762463426064 Historia muzyki – klasa VI B – sobota 12.45 :https://teams.live.com/meet/94817487806276 Kształcenie słuchu – klasa II… Czytaj dalej Linki do lekcji zdalnych z dr Natalią Podolskaya

Zajęcia wyrównawcze z mgr Olgą Bolanowską

Poniedziałek, godz. 19.10 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDliY2ZhNTMtZTg0My00OWQwLTgyMzMtZmVkZTVlOWFhYjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Nowe linki do zajęć dr Stanisława Welanyka – LUTY 2022

Harmonia IV B środahttps://join.skype.com/zvnOfSgHANz4 Harmonia V środahttps://join.skype.com/KfZxFakIfYcQ Harmonia IV czwartek 8.30https://join.skype.com/FeiFX9FyKBpM Harmonia dodatkowa czwartek 9.30https://join.skype.com/FwnDA3ZliJeI Formy wokalne/formy IV czwartek 14.45https://join.skype.com/LrFsF3b3FA36 Harmonia V czwartek 15.45https://join.skype.com/A6zPnkGSVXXf Formy VI czwartek 17.15https://join.skype.com/Jh8oqa1gg4L9