Bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA

Przypominamy, że uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.